Pro firmy

hodin s klienty

hodin sebevzdělávání

let vedení týmů

let v byznysu

let v nezisku

Ráda poznám i vaší firmu

a lidi v ní

…a prostřednictvím mých služeb přispěji k jejich smysluplnému rozvoji.

Měřitelný rozvoj lídrů

Jak vedu svůj tým? O co opírám svou roli? V čem jsem dobrý a třeba to nevidím? Kde si zbytečně nabíhám na vidle a všichni kolem to vidí, jen já to neumím rozpoznat? Co potřebuju já a co lidé v mém týmu? V čem bych měl pokračovat a co bych měl změnit?

Leadership měření je prvním důležitým krokem v hledání odpovědí na tyto a další otázky. Pomůže vám zmapovat, jak si při vedení týmu stojíte – jak to vidíte vy i váš tým. Sběr dat může být rozšířen o osobnostní profil Lumina Spark.
V následných individuálních konzultacích pak pojmenujeme oblasti vhodné pro rozvoj a stanovíme smysluplné cíle.
Budu vám partnerem ve vašem rozvoji. Podpořím vás při volbě vhodných nástrojů ať už z mého portfolia a nebo vašich obvyklých dodavatelů.
Na závěr po 6-18 měsících opět změříme a ověříme, kam jsme se společně dostali – jak to vnímá manažer, ale i jeho tým.

(Re)start týmů

Nově vzniklý tým? Nebo jeho velká obměna? Nebo změna na pozici lídra? To vše ovlivní tým a je užitečné nastavit rámec společného fungování.

Nebo naopak tým, který je spolu už delší dobu a něco se pokazilo? Špatná komunikace. Nedůvěra. Výmluvy. Nečinnost. Frustrace. Boje o moc. Nepochopení. I to se občas přihodí.
Ráda otevírám s týmy témata, která třeba nejsou úplně líbivá a provádím je k řešení.

Jak hodnotí zadavatelé: „Přiměla je konkrétně formulovat a hledat cestu řešení.“ „Získali jsme praktické kroky k propojení týmu.“
Nebo přímo účastníci: „Líbil se mi prostor pro otevřené vyjádření vlastního názoru bez obav, což mi pomohlo uklidnit některé vnitřní rozpory.“ Prostě do pohody.

Facilitace setkání

Veřejná nebo interní. Pravidelná nebo jednorázová.
Řešení problému nebo jen setkání nad hledáním nových příležitostí. Pro malou skupinu i desítky lidí.
Ráda vás provedu vašim tématem tak, aby vše proběhlo konstruktivně, v pozitivní atmosféře a s jasným výsledkem.

Mnou facilitovaná setkání probíhají v duchu: „Výsledek je důležitý, dobrá atmosféra taky. A jedno bez druhého nedává smysl.“

Jaká témata můžeme probrat? Například: Jaký je účel vaší firmy a co v něm chceme společně způsobit? Jaké konkrétní kroky vás k tomu dovedou?
Provedu vás diskusí nad identitou vaší firmy, sdílenými hodnotami. Sladíme společné směřování, nastavíme priority, vybudujeme shodu na tom, co je pro dobrý výsledek skutečně důležité dělat tady a teď?

V bezpečném prostředí pojmenujeme témata, která omezují efektivitu vašeho týmu nebo konkrétního projektu a nalezneme řešení napříč firmou.

 

Vedení workshopů

Práce s hodnotami či důvěrou, definování rolí a jejich sladění, time management pro nesystematiky, situační vedení, zpětná vazba, práce se změnou. To je jen krátký náhled na témata, která jsem zpracovala.
Mou srdcovkou je práce s mistry v dlouhodobých programech.

Nenabízím jeden kurz všem. Workshopy stavím na skutečných vzdělávacích potřebách členu týmů. Každá firma má své aktuální potřeby a já se je snažím poznat, pochopit a nabídnout unikátní produkt.
Mé workshopy jsou interaktivní, plné her, otázek. Pracuji nejen na rozvoji dovedností a znalostí, ale také na postojích ke zvolenému tématu, sobě, druhým lidem, firmě.
Klíčové je pro mě ukončení akčními kroky. Co se bude dít, až se vrátíme ke své práci, svému životu?

.

Lumina Spark, Emotion a Select

Znát sebe sama je základ pro dobré zvládnutí jakékoli role. Kdo jsem? Co dobrého do mé role přináším? A kdy můžu díky svému nastavení spolu-práci trošku komplikovat?

Dlouhodobě pracuji s unikátním nástrojem Lumina Spark, který pomůže zmapovat vaší osobnost. To, jaká je vše přirozenost, i to, jak jste se přizpůsobili své roli. A nezapomene na to, jak reagujete pod tlakem.

Lumina Emotion pomůže zmapovat vaše emoční blokátory a reaktory. Díky jejich poznání můžete zvýšit vaší emocionální inteligenci, vytrvalost a adaptabilitu. To vše jsou klíčové dovednosti pro 21. století.

Každá role pak vyžaduje určitou sadu kompetencí. Ty pak dokážu zmapovat pomocí nástroje Lumina Select.  Každou kompetenci tvoří unikátní mix našich vlastností. A je tedy fajn vědět, kterou kompetenci zvládáme díky naší osobnosti s lehkostí a kde musíme napřít pozornost a energii

 Nechte si zpracovat svůj osobní portrét a kompetenční model pro vaší roli tak, abyste mohli pracovat s dobrými výsledky, ale i radostí.

Lumina TEAM

Lidé jsou různí. To tak nějak víme všichni. Co konkrétně to ale znamená pro tým? Jak se to odráží v organizaci práce? V reakci na změny? V práci s daty? Proč někteří lidé lpí na tom a jiní na pravém opaku? Proč se jeden dere dopředu až moc a druhého je těžké uvrtat alespoň jednou ročně do prezentace výsledků?Proč se v tom kolega takhle nípe? Proč je tak netrpělivá? Copak si to nemůže naplánovat? Nechápu, proč nic neřekl …

Společně s celým týmem se koukneme na 12 kvalit, které ovlivňují naše chování (nejen) v práci. A pochopíme ty, kteří to dělají jinak. Vyladíme tým. Zvýšíme pochopení sebe sama i druhých. Zvýšíme důvěru. Posílená důvěra nám zlepší komunikaci. A voilá skrze velmi “soft” téma se dostaneme k lepším výsledkům.

Workshop na 1-2 dny dle velikosti týmu a vašeho zadání může být samostatnou akcí, ale i startem pro rozvoj dalších kompetencí vašich lidí.

Teambuildingy

Občas je potřeba vypadnout z každodenní operativy, odfrknout si, protojit se. Nahodit spolupráci. Uvidět se znovu jako lidi nejen jako nositele nějaké funkce.

Ať už je vaše zadání jakékoli, ráda si je vyslechnu a zpracuju do smysluplného programu, který bude nejen zážitek, ale bude mít i dopad do vaší další společné práce.
Tuto aktivitu obvykle nedělám sama, ale ve spolupráci se zkušenými kouči, lektory, fyzioterapeuty a dalšími profesemi.

Chcete vědět více o tom, jak mohu být pro vaši firmu prospěšná?

Získejte kompletní přehled o mých službách v pdf. souboru

Názory klientů

Teambuilding

“Kdy se zas uvidíme?” Jan M.

“Dobrá nálada, otevřenost, zajímavé hry. Hrozně rychle to uteklo. Díky.”

“Nenásilnost, spád a vedení teambuildingu.” Rosťa F.

“Chtěl bych ještě :-)” Radim

“Zábava, odlehčení, uvědomění.”

“Nenucená forma” Anna K. – projektant

Interní trenér

“Zábavné, poučné. Inspirující. Děláte výborně svou práci!” Leona Prokopová

“Super zážitek, nové informace a poznatky. S humorem.”

“První školení, které mi nevadilo. :-)”

“Čtyři plodné dny =) hodně práce do budoucna.” Pavel Vavřín – tahač

“Zábavná forma, zajímavé poznatky, osobní zkušenosti, které jste s námi sdílela.” Jiří Lopour – Adfors

“Celý cyklus byl škola hrou – Lektorka nás uměla vtáhnout do situací.” Petr Kadlčík

Program pro technology

“ Výuka opravdu zábavnou formou” – Renda – TTPV

“Dobře zpracována návaznost celého školení” – David N. – Technolog

“Dalo mi to uvědomnění si sebe sama, jako člověka s emocemi.” – technolog Poop

“Školení bylo vypracováno tak, aby reflektovalo oblasti a témata, která nás nejvíc zajímají. Bylo to šito na míru. Líbila se mi rovnováhs mezi teorií a praktickými cvičeními.” Standa Staněk

“Spousta aktivit a her, které byly jednoduché, ale pomohly mi pochopit, někdy ne úplně jednoduché téma.” – J. Hrubý

“Hry, hudba, uvolněná a sympatická lektorka, program šitý na míru.” – Jura S – technolog

Zpětná vazba mistrů

školení linioví manažeři

Michal T.

„Nepromarněný čas a pro začínajícího mistra velký prostor k zamyšlení.“

Petr N.

„Jedna velká jízda  (v dobrém :-)). Spousta reálných situací a ne jen teorie.“

Milan Škraňka - Mistr Adfors

„Díky profesionální lektorce super školení.“

Mistr

„Nové vědomosti o vedení lidí a větší rozvahu při práci.“

Jan Švarc - mistr Adfors

„Díky profesionální lektorce super školení.“

„Pomohlo mě to i v osobním životě.“

Josef Chudoba

“Úžasné poznání a pojmenování běžných věcí v životě. Dalo mě to hrozně moc. Doporučuji všem lidem. Není to “jen” školení, ale i důležitá část našich životů.”

František Neubauer

“Zábavné, příjemné, poučné.” 

Mira Sapík

“Nové poznatky,praktická aplikace, rozšíření obzoru.” 

Šimková

“Bylo to super. Výborná lektorka.” – 

Michal T.

„Oproti xy úplně jiné pojetí (k lepšímu). Zážitky přímo z praxe (jak od lektora, tak od kolektivu).“

Mistr

 „Jakým geniálním způsobem lze zaujmout skupinu dospělých lidí, aby se na pozadí a zábavným stylem nasytili těmito na první dojem nezajímavými věcmi.“

Vedoucí směny

“Ze všech školení, které jsem prošel je Míša nejlepší lektorka.”

Ivo Prokop, mistr Adfors

„Dobře promyšlený program, zábavná forma, vtažení do děje, pohodová lektorka, dobrovolnost.“ 

Iveta Ch.

Naučný. Zábavné. Změnil mi vnímání, odnáším si mnohé jak do profesního tak i osobního života. Obrovské děkuji

Martin Unzeitig - mistr směny

 „Přístup paní lektorky, která vytvořila velice příznivou atmosféru, umí vtáhnout do děje svými myšlenkami, zkušenostmi …“ 

Libor S. - Mistr

Super pár dní, které byly naplněny informacemi a emocemi až po strop a zároveň byly velmi přínosné. 

předák Píno

“Naprosto vše. Byla to zábava i dost poučné. Dalo mi to jiný pohled na komunikaci nejen v práci, ale i osobním životě” 

Josef Chudoba

“Nikdo nebyl nadřazený, každý měl prostor na svůj názor. Respekt. Vše bylo nastaveno na naše potřeby..” 

Petr - mistr

“ Volnost, komunikace, přirozenost, přístup, spolupráce, dobrá parta, naučil jsem se nové věci, nadhled, porozumění.”  

Michal Barda

Opravdu první školení bez jediného hluchého místa.

Tomáš Mareš, trenér výrobních procesů

Nejlepší školení, jaké jsem zažil… Plné emocí, informací a objevování. Jste úžasná, nepřestávejte s tím, co děláte, protože to je úžasné.” 

Libor S. - Mistr

Super pár dní, které byly naplněny informacemi a emocemi až po strop a zároveň byly velmi přínosné. 

Pavel Uher

Profesionálka, která otevírá lidem oči. Díky!

Jak probíhá spolupráce se mnou?

Co skutečně potřebujete?

Přijedu za vámi a pobavíme se o tom, co skutečně potřebujete. Jaká je vaše aktuální situace? A jaký váš nejlepší možný výsledek? A co pro vás mohu udělat já?

Co vám mohu poskytnout?

Zpracuji vám konkrétní nabídku reflektující vaše potřeby.

Jak to bude vypadat?

Obojí propojíme a stanovíme základní rámec spolupráce, tedy co, kdy, kde a pro koho konkrétně budeme co dělat.

Jdeme na to

Děláme naplánované. V případě potřeby se potkáváme, probíráme zpětnou vazbu. Případně korigujeme zadání dle měnících se podmínek.

Uzavíráme

Vyhodnocujeme, fakturuji, hradíte.

Podívejte se co dalšího vám mohu nabídnout.

Koučink

Pro firmy i jednotlivce

Lumina portrét

Pro život v plném potenciálu

Kniha

Rodič Leader