Kompetenční model Lumina Select

Dejte ty správné lidi na správné místa.

Najděte ty správné lidi.

Položte jim správné otázky.

Odhalte skrytý potenciál.

Vyhněte se nákladným chybám při výběru nových členů týmu, plánování rozvoje či přípravě nástupnictví.

Co to vlastně Lumina Select je?

Kladete si tyto otázky?

 • Koho vůbec na tuto pozici potřebujeme?
 • Má na to?
 • Jaký má potenciál uspět v této roli?
 • Jak ho můžeme podpořit?
 • Kolik ho stávající výsledky stojí úsilí?
 • Co má smysl rozvíjet?
 • Co blokuje jeho potenciál?

Lumina Select vám může nabídnout odpovědi.

  Jak Lumina Select pomáhá?

při náboru a nebo rozvoji

 

Lumina Select je navržena tak, aby povýšila tradiční rozvojový rozhovor a proces přijímacího pohovoru. 

Lidé získají lepší představu o vlastnostech potřebných pro danou pozici a o kultuře organizace. 

Organizace také zvýší své šance na umístění správných lidí na správné pozice, protože vedou otevřenější dvoustranný dialog o silných stránkách a možnostech kandidátů s realistickým náhledem na pracovní pozici.

 Definování profilu

„Job Profiler“ umožňuje přizpůsobit profil tak, aby se zaměřil na nejvhodnější kompetence pro každou pozici. Lze využít i připravené šablony kompetencí pro konkrétní pracovní pozice založené na skutečných datech, které vám usnadní výběr kompetencí.

Zpracování zprávy

Lumina Select měří 16 pracovních kompetencí. Zobrazí je v přehledné, snadno pochopitelné jednostránkové souhrnné zprávě. Detailně pak můžete prozkoumat silné stránky a potenciál kandidátů,  jakož i jejich pravděpodobné chování při zátěži.

Průvodce pohovorem

Tyto důležité poznatky dále využíváme pomocí plně přizpůsobitelných průvodců pohovory s kandidáty, které vám pomohou zaměřit se na potřebné kompetence a klást správné otázky na základě jejich odpovědí z vyplňování profilu.

Proč pracuji s Lumina SELECT?

Před lety jsem si jako „můj“ nástroj vybrala Luminu Spark. A Lumina Select jej dál rozvíjí – jde ještě dál. Nabízí propojení vaší osobnosti s kompetencemi potřebnými pro výkon vaší role. Propojuje lidi s jejich pozicí. Pomůže být na správném místě. 

Pomáhá firmám lépe vybírat kandidáty, kteří odpovídají jednak pozici, ale také jejich firemní kultuře.

 

 

Jak probíhá práce Lumina Select profilem?

 • Vyplníte test se 144 otázkami
 • Nadefinujeme kompetence potřebné pro danou pozici (nebo využijeme šablony)
 • Vygeneruji jednostránkovou přehlednou, srozumitelnou souhrnnou pdf zprávu mapující 16 pracovních kompetencí
 • Digitálně projdeme portrét pro hloubkové prozkoumání silných stránek i potenciálních blokátorů
 • V případě potřeby si přizpůsobíte vhodné otázky k pohovoru.

Jak Lumina Select vypadá?

Chci si objednat kompletní Lumina Select profil

Test + zpracovní profilu + 90 minut konzultace

Lumina Spark portrét už vyzkoušeli

Petra Holubová

Průvodkyně na Cestě k lepšímu životu

Na „Míšin test“ jsem narazila právě ve chvíli, kdy jsem od potenciálních klientů dostávala zpětnou vazbu, že jsem pro ně špatně čitelná. Jiný pocit měli z mých textů, jiný z videí a jinak působily moje fotky. Byla jsem tím zaskočená. Protože autenticita je pro mě důležitá a toto všechno jsem byla já. Výsledek testu mě fascinoval. Totálně zbořil mýty o tom, že když je člověk občas nějaký, že se v jiné situaci nemůže chovat úplně opačně. Pro mě je to třeba rezervovanost a upozadění se při osobním setkání ve větší skupině s cizími lidmi, ale naopak uvolněnost a otevřenost v mnohem větší skupině, pokud se jedná o písemný projev. Když jsem viděla, jak mám někeré vlastnosti rozvinuté málo, pokládala jsem si otázku, jestli se vůbec hodím pro obor, který jsem si vybrala. V tomto okamžiku Míša ukázala svou profesionalitu a schopnost vidět souvislosti. Vysvětlila mi, čím „chybějící“ vlastnosti kompenzuji a jaký přínos to naopak má, že jsou některé hodnoty nižší. Jsem přesvědčená, že naopak člověku, který by měl zrovna tuto vlastnost rozvinutější, by dokázala vysvětlit, jaké to pro něj má výhody a přínos. Míša dovede s pomocí tohoto testu vypíchnout to nejlepší, co ve vás je, a ukázat vám úžasnost vaší jedinečné kombinace vlastností. Současně je schopná vám ukázat to, co máte potenciál rozvíjet, a dál na tom pak s vámi pracovat. Díky sezení s Míšou jsem se cítila sebevědomější, celistvější a schopná hledat cesty, jak s potenciálními klienty komunikovat, že to jde všechno dobře dohromady a jaký to pro ně bude mít přínos. Pokud se chcete podívat na to, co je vaše superpower, kde máte dřímající potenciál a nebo slyšet, jak můžete využít zdánlivé slabiny, tak konzultaci s Míšou doporučuji.

Michaela Klimková

Key account manager

Děkuji za osobnostní portrét, který mi Míša v rámci typologie Lumina Spark vytvořila. Oceňuji, že tato typologie opravdu „neškatulkuje“. Zjistila jsem, které vlastnosti mi jsou přirozené a kterými se naopak projevuji v každodenním životě, kde jsem nucena se přizpůsobit okolnostem – to pro mě bylo snad nejpřínosnější. A když navíc zjistíte, že svou přirozenost využíváte i v práci – co víc si přát. Míša se mnou podrobně prošla všechny části mého profilu, navíc pokaždé přidala konkrétní příklad, který ušila na míru mé pracovní pozici. Tímto jsem vše mnohem lépe pochopila a pomáhá mi to si zvědomovat mé chování i reakce v různých každodenních situacích. Určitě doporučuji všem, kteří na sobě chtějí začít pracovat, případně se teprve „hledají“. Vidím to jako skvělý odrazový můstek.

Podívejte se co dalšího vám mohu nabídnout.

Koučink

Pro firmy i jednotlivce

Pro firmy

Práce s lídry, týmy i jednotlivci

Kniha

Rodič Leader